บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

เส้นทางการให้บริการทั่วภูมิภาคอาเซียน

เราให้ความมั่นใจกับลูกค้าด้วยการบริการการขนส่งสินค้าระดับสากลโดยทีมงานมืออาชีพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่อาหารแช่แข็ง แก๊สธรรมชาติเหลว สินค้าเคมีภัณฑ์ ไปจนถึงสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ ภายในประเทศและข้ามพรมแดนประเทศต่างๆเหล่านี้

 • จีน
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 • ไทย
 • เวียดนาม

บริการเสริมที่เพิ่มขึ้น

 • การให้บริการทางเลือก
 • ให้คำปรึกษาวางแผนเส้นทาง
 • การบริการแบบ Just-In-Time
 • ตัวแทนดำเนินพิธีศุลกากร
 • บริการขนส่งแบบ Door-to-door
 • ระบบติดตามรถแบบ Real time
 • รถข้ามพรมแดน ไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์

สินค้าหลากหลายอุตสาหกรรม


 • สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น


 • ผลิตภัณฑ์จากนม


 • สินค้าแช่แข็ง


 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์


 • สินค้าเคมีภัณฑ์


 • ยา


 • แก๊สธรรมชาติเหลว


 • สินค้าธรรมดา