ข่าวสารและกิจกรรม

Asia Cold Chain Show 2017

Southern Logistics & Truck Show 2016

ร่วมกับสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้และกองทัพภาคที่ 4 บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

บริจาคอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกแก่สถานีตำรวจทุ่งลุง

บริจาคโต๊ะและเก้าอี้แก่ตำบลบ้านพรุ

Program Kebajikan Tahun 2016