ติดต่อเรา

สายตรงลูกค้า:

  • +66 74-553135-8 (ประเทศไทย)
  • +60 17-516 0605 (มาเลเซีย)

สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย

บริษัท เซ้าท์เทิร์น ฮอลลิเออร์ ประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่:
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
ติดต่อ:
อีเมล์:

สำนักงานใหญ่ มาเลเซีย

Kumpulan Samastar Sdn. Bhd.

ที่อยู่:
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
ติดต่อ:
อีเมล์:

สาขา มาเลเซีย Bukit Kayu Hitam

Kumpulan Samastar Sdn.Bhd.

ที่อยู่:
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
ติดต่อ:
อีเมล์:

บริษัทพันธมิตร

  • Southern Hauliers (Singapore) Pte. Ltd.
  • Kumpulan Samastar Sdn. Bhd.
  • Sahasin Transport & Trading Sdn Bhd.
  • Penang Southern Lorry Service Sdn. Bhd.
  • PSP Logistics Limited Parthership

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม