บริษัทขนส่งที่ได้รับการไว้วางใจ

บริษัท เซ้าท์เทิร์น ฮอลลิเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 กว่า 20 ปีกับการร่วมบริหารงานกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศมาเลเซีย เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนได้ก้าวมาเป็นผู้นำด้านการจัดการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ เส้นทางการให้บริการของเราครอบคลุมประเทศจีน, เวียดนาม, สปป. ลาว, ไทย, มาเลเซีย และสิงคโปร์

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดของเรา เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราและเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรอย่างแท้จริง บริการของเราครอบคลุมการขนส่งแบบ door-to-door การจัดการเอกสารที่เกี่ยวของและพิธีการทางศุลกากร รวมไปถึงการวางแผนเส้นทางที่คุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้า

บริษัท เซ้าท์เทิร์น ฮอลลิเออร์ เติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ในปีพ.ศ. 2559 เรามีหัวรถลากกว่า 150 คัน หางเทรลเลอร์กว่า 200 หางและตู้คอนเทนเนอร์รวมกว่า 200 ตู้ พร้อมบริการการขนส่งข้ามพรมแดนมากกว่า 10,000 เที่ยวต่อปี

เราบริการด้วยมาตรฐานระดับสากลและยึดมั่นต่อให้การบริการที่เหนือระดับเพื่อการความสำเร็จของลูกค้าและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

รางวัลและมาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐาน ISO 9001:2008 รับรองโดย UKAS Accredited ACM Limited
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-mark รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำของประเทศไทย

พันธกิจ

เป็นบริษัทขนส่งชั้นนำ บริการขนส่งสะดวก ตรงเวลา ราคาเป็นธรรม ดูแลและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าด้วยปลอดภัยและความพอใจสูงสุด

นโยบายองค์กร

1. ดำเนินการขนส่งสินค้าด้วยคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องและตรงต่อเวลา
2. พัฒนาบุคลากรบริษัทให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. การปราศจากการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ ขณะปฏิบัติงานขนส่ง
4. ให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎจราจร
5. ให้ความสำคัญกับการใส่ใจกับการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นให้การบริการขนส่งด้วยคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”


การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ


การตรงต่อเวลา


ความน่าเชื่อถือ


ความสะดวกของลูกค้า


ความปลอดภัย


ราคาที่คุ้มค่า